Polystyren jako izolace podlahy - díl 4. polystyren pro podlahové vytápění

Polystyren jako izolace podlahy - díl 4. polystyren pro podlahové vytápění

Podlahové topení se v našich končinách poměrně dobře zabydlelo a není to jen tím, že se jedná o módní řešení topení v domě, které prakticky není vidět. 

Tento díl o podlahových polystyrenech je o izolaci známé jako polystyren pro podlahové vytápění, která je úzce spjatá s tímto systémem topení


Co je vlastn
ě podlahové vytápění
?
Žádné radiátory, čistý prostor v místnostech, nenarušení žádnými topnými tělesy. To že se užívá v novostavbách stále víc, je také tím, že se jedná o ekonomický druh topení, který je i na užívání příjemný. Nejsou tady žádné cirkulace a víření prachu od radiátorů, teplo stoupá kontinuálně vzhůru z celé plochy podlahy. Což uvítají zejména alergici.

Pokud je podlahové topení dobře realizované a nastavené a má správně vymyšlenou regulaci, tak je prakticky nepřekonatelné co do účinku i funkčnosti. 

Systémy podlahového topení jsou při realizaci úzce spjaté s izolací, která zde hraje velkou roli. Pokud by izolace pod podlahovým vytápěním nebyla dobře vybrána a provedena, tak bude spousta tepla unikat do spodních vrstev podlahy a to jsou pak velké tepelné, ale hlavně energetické ztráty. Proto je třeba použít jednak polystyren pro podlahové vytápění a případně ho zkombinovat s další vrstvou podlahových polystyrenů EPS.

Již jsme se v minulých dílech zmínili, že se může jednat o celkovou skladbu, kde shora je hned pod trubkami teplovodního topení systémová deska pro podlahové vytápění a pokud si to situace žádá a jedná se o podlahu na terénu, pak se ještě do celkové skladby přidává podlahový polystyren EPS 100 Z, nebo stabilizovaný polystyren. Aby byla izolace lepší a zamezilo se ztrátám. 

Systémové desky pro podlahové vytápění dodávají prakticky všichni výrobci podlahových polystyrenů. Jsou to desky, které jsou vyrobeny většinou ze stabilizovaného polystyrenu. Proč? Protože stabilizovaný polystyren je již odležený a dotvarovaný, nijak nemění své rozměry, což jsme popisovali v prvním díle o podlahových a stabilizovaných polystyrenech. 

Jako další možnost nabízí trh systémové desky pro podlahové topení vyrobené z extrudovaného polystyrenu. Jedná se o systémové desky, které jsou určené pro podlahy s větším zatížením, průmyslové podlahy, dílny a garáže, ani tady se nemusíte vzdávat podlahového vytápění. Extrudovaný, XPS polystyren je velmi odolný vůči zatížení.

Systémové desky pro podlahové teplovodní vytápění nejsou jen tak obyčejné rovné klasické podlahové desky z polystyrenu EPS, nebo XPS. Jsou to speciální desky, které jsou v celé své ploše opatřeny speciálními výstupky, nopy. Tyto vytvářejí na ploše desky rastr, ten napomáhá při instalaci trubek podlahového topení. Pomocí nopů se trubky po ploše lépe vedou a umisťují, následně za pomocí speciálních úchytek z pevného plastu, jsou tyto trubky k deskám kotveny. 

Záleží na druhu desky pro podlahové vytápění a tvaru nopů. Některé nopy mají takový tvar, který umožňuje ukládat trubky bez kotvení sponami. Výška nopů a desky, či rozteč nopů a mezery mezi nimi se můžou lišit dle nabídky výrobců, kteří je produkují tak, aby vyhovovaly průměru trubek, které se pro teplovodní podlahové vytápění používají

Systémové desky pro podlahové vytápění jsou po svém obvodě opatřeny speciálním zámkem, který spojuje sousední desky k sobě tak, že vzniká soudržná plocha bez mezer po celé ploše podlahy.

Jako další možnost je systémová deska pro podlahové vytápěné s PVC fólií, která jednak chrání polystyren při zálivce betonem či anhydritem. Obě zálivky obsahují vodu (která nedělá polystyrenu EPS dobře) a pak je to také další faktor, který pomáhá při tepelné izolaci a také účinnosti topení a tím je reflexe. Reflexe je odraz tepla od desky, tedy směrem zpět do horní vrstvy podlahy. 

U teplovodního podlahového vytápění je důležitou funkční částí horní akumulační vrstva, tedy roznášecí deska, na kterou se následně pokládá podlahová krytina. Tato akumulační vrstva musí mít požadovanou tloušťku, jelikož by jinak nedocházelo k řádné akumulaci tepla. Specialisté doporučují, aby celková tloušťka akumulační vrstvy byla alespoň 6 cm, tím se myslí opravdu celková. Jelikož se jedná o rastrované desky, a výstupky mají také svou výšku a někdy rozdílnou, je dalším pravidlem, aby vrstva betonu či anhydritu nad trubkami byla nejméně 3,5 cm. 

Jen okrajově dodáváme, že toto topení není jen výsadou těžkých plovoucích podlah, lze jej umístit i do skladby lehkých plovoucích podlah. Tady se trubky teplovodního podlahového vytápění umisťují pod dřevotřískové desky, které mají úlohu roznášecí desky v lehké plovoucí podlaze. 

Na závěr pár čísel a faktů, které hovoří za všechno.Podlahové vytápění má pomalý náběh, ale i pomalu podlaha chladne, za což může funkce akumulace. V zimě je podlahové topení více ceněno, jelikož z podlahy vyzařuje teplo a teplo od nohou je vždy příjemnější. Radiátory ohřívají především vzduch a ten teplý jde ke stropu a u země je pak vždy chladněji. Je třeba si uvědomit, že v případě použití dlažby bude podlaha při používání podlahového topení teplá, ale v případě, že dojde ke kombinaci s například krbem, nebo jiným zdrojem tepla a termostat nám podlahové topení vypne, bude podlaha po čase chladná

V případě, že na podlahu umístíte velké množství masivního nábytku, který bude zakrývat plochu podlahy, bude se snižovat značně výkon a účinnost podlahového vytápění. Nášlapná vrstva může mít maximální odpor 0,15 m2K/W. Pokud bude tato hranice překonána, topení bude ztrácet na účinnosti. 

A pro zajímavost přikládáme orientační hodnoty, tepelné odpory některých, běžně používaných podlahových krytin.

  • dlažba keramická R = 0,005 0,010 KW/m2
  • koberec (orientačně) tl. 10 mm R = 0,150 KW/m2
  • PVC podlahové krytiny (orientačně) tl. 5 mm R = 0,022 KW/m2
  • vinylová podlahová krytina R od 0,010 KW/m2
  • parkety, dřevěné vlysy tl. 8 mm R = 0,050 KW/m2
  • dvouvrstvá dřevěná podlaha R = 0,049 KW/m2 
  • třívrstvá dřevěná podlaha R = 0,160 KW/m2


V
ýkon vytápěné podlahy je omezený a tím omezením je maximální teplota povrchu podlahy na  29°C, výkon podlahy je pak cca 90 W/m2.

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

Napsat komentář