Pokládka venkovní dlažby: Na sucho či na mokro?

Pokládka venkovní dlažby: Na sucho či na mokro?

Jaké má ten který způsob výhody či nevýhody?

U pokládky venkovních keramických a betonových dlažeb nebo kamenů máme v zásadě na výběr pouze ze dvou možností.

Dláždit můžeme buďto na sucho nebo takzvaným mokrým způsobem. Oba mají své výhody i nevýhody, něco si o nich tedy povíme.

Dláždění na sucho

Tento způsob dláždění vůbec nemusí být kompromisem v porovnání s mokrým dlážděním nebo s dlážděním na lepidlo. Suché dláždění, někdy též dláždění do pískového lože, je staletími prověřená technologie. Jednotlivé kameny či dlaždice se při ní ukládají do písku a do štěrku. Tento způsob pokládky má celou řadu výhod.

Jednou z nich je možnost dlaždice kdykoliv rozebrat kvůli případné opravě nebo výměně. Další nespornou výhodou je fakt, že vrstva štěrku tvoří pod dlažbou drenáž a tím je zajištěn bezproblémový odvod vody. A v neposlední řadě se obejdete bez mokrého procesu, který je podstatně náročnější. Za nevýhodu můžeme naopak považovat nutnost dostatečného zhutnění podkladu.

Pokud totiž podklad řádně nezhutníme, může docházet k nestejnoměrnému sesedání kamenů či dlažby.

Podklad pro suchou pokládku nemusí být bezvadně rovný, je ale potřeba odstranit minimálně vrchní vrstvu zeminy a náležitě jej zhutnit vibrační deskou. Poté můžeme provést drenáž pomocí vrstvy štěrku a to pro omezení nežádoucího působení vody. Ve zvláště vlhkých místech je to spíše nutnost a to hlavně z hlediska působení mrazu a následného rizika zvedání dlažby. Stejně tak je dobré v takovém případě zvolit silnější vrstvu podkladního kameniva.

Když bude dlažba pouze pochozí, stačí cca 10 cm tohoto kameniva. Pokud však budete po dlažbě i jezdit, doporučuji tuto vrstvu minimálně zdvojnásobit. Vlastní kladení dlažby nebo kamene probíhá na ložnou pískovou vrstvu o frakci 4-8 mm. Písek by neměl obsahovat větší podíl jílu, jinak by mohlo docházet k nestejnoměrnému sesedání jednotlivých dlaždic. Zhruba 4 centimetry silnou vrstvu písku nejprve zhutníme vibrační deskou. Poté rozhrneme další, tentokrát už pouze 1-2 cm silnou vrstvu a do ní již klademe jednotlivé dlaždice.

Pro bezvadné usazení použijeme gumovou či dřevěnou palici. 

Po položení plochu vyspárujeme směsí křemičitého písku a cementu, bezvadně zameteme a opět zhutníme vibrační deskou. Nakonec můžeme celou plochu dlažby či kamene natřít impregnačním nátěrem.Omezíme tím nasákavost a materiál se bude méně špinit.

Mokré dláždění

V případě, že máme dlaždice nebo kameny o menší síle, je vhodnější pokládka tzv. mokrou cestou a to většinou lepením na betonový armovaný podklad. Ten by ale měl být bezvadně rovný. Pokud není, musíme ho nejdříve vyrovnat stavebním lepidlem či venkovní cementovou stěrkou a až poté lepit jednotlivé dlaždice. U tohoto způsobu pokládky je nutné dodržení minimálně 2% sklonu plochy tak, aby mohlo docházet k bezproblémovému odtoku vody. 

Další z možností je klást dlažbu přímo do vlhké betonové vrstvy. 

Zde je ideální, stejně jako u suchého způsobu pokládky, nejprve odstranit vrchní vrstvu zeminy a zhotovit odpovídající drenáž. Jinak nám v mrazech hrozí riziko zvedání budoucí betonové desky. Následně pak klademe jednotlivé kameny nebo dlaždice přímo do 10-20 cm vrstvy armovaného vlhkého betonu. A opět se samozřejmě snažíme dodržet spád nejméně 2%. 

Takto položenou plochu nakonec vyspárujeme cementovou směsí s podílem písku a případně ještě spárovací hmoty. Pokud nemáme se spárováním zkušenosti, připravíme si pouze malé množství směsi a na menší ploše si vyzkoušíme rychlost jejího zasychání. Zároveň se snažíme dlaždice čistit vodou ještě před úplným zaschnutím směsi.

Pro snížení nasákavosti a snadnější údržbu můžeme po vytvrdnutí, které trvá zhruba měsíc, ještě celou plochu naipregnovat odpovídajícím nátěrem.

Patrik Hyka - Portál Podlahy.com

 1. Petr

  Pane "kňoure", zkuste si něco nastudovat o technologické přestávce 28 dní z důvodu vytvrdnutí betonu, nevím, co je na tom vtipného....

 2. František

  je potřeba plocha 6mx6m dlatovat

 3. Patrik Hyka - portál Podlahy.com

  Dobrý den, armovaný beton znamená, že je do betonu vložena armatura (kari sítě, drátky, vlákna..). Pro pojezd osobními automobily bych zvolil spíše 20 než 10cm betonu. Záleží samozřejmě i na dobře zhutněném podloží. S pozdravem, Patrik Hyka

 4. Pavel Gorgosz

  Co je to armovaný,vlhký beton? A pokud chci kamenný obklad,pod osobní auto,musí byt jeho tlouštka 3-4 cm a vrstva betonu 10 - 20 cm?

 5. Patrik Hyka

  Dobrý den. Ano, doba zrání betonu je zhruba tři týdny až měsíc (záleží samozřejmě též na klimatických podmínkách). Tím, že vlhkost může odcházet převážně spárami mezi kameny nebo dlaždicemi, je lepší tyto nechat neošetřené a ošetřit je až po vyzrání kompletní skladby. Patrik Hyka

 6. kňour

  vytvrdnutí trvá měsíc?? vtipné:-))

Napsat komentář