Jak postupovat při výběru keramické dlažby?

Jak postupovat při výběru keramické dlažby?

Podlaha z keramické dlažby je jedním z kroků k luxusnímu vzhledu vašeho interiéru. Tento článek je vodítkem ke správnému výběru keramické dlažby pro vaši podlahu. 

Podlaha z keramické dlažby musí splňovat určité parametry a mít vlastnosti, které se od ní očekávají

Aby podlaha plnila veškeré funkce a byla odznakem luxusu a kvality vašeho interiéru, musí být nejen estetická, ale také praktická. Přečtěte si naše názory a zkušenosti, které vedou ke správnému výběru keramické dlažby

Několik základních parametrů, které je třeba sledovat při výběru keramické dlažby:

  • vnitřní a venkovní keramické dlažby
  • odolnost vůči opotřebení
  • nasákavost a mrazuvzdornost
  • protiskluzovost


Vnit
řní keramické dlaž
by
Hlavní vlastnost u vnitřní keramické dlažby, kterou nemusíte toliko řešit, je nasákavost, to je asi hlavní odlišnost. Vnitřní dlažba není tolik namáhána povětrnostními vlivy, neprší na ni a není vystavena mrazům. Sledujte tedy otěruvzdornost a protiskluzovost, to zejména u míst jako jsou koupelny a kuchyně, nebo místa hned za vchodovými dveřmi.

Venkovní keramické dlažby 
Exteriérová keramická dlažba musí být oproti interiérové nenasákavá a mrazuodolná. Není nic horšího nežli popraskaná a odloupaná dlažba na terase, do které se nasákla voda a poté zmrzla. Mrazuvzdornost keramické dlažby je ovlivněna její nasákavostí. Čím menší nasákavost, tím lepší odolnost vůči mrazu. 

Tím se samozřejmě exteriérová dlažba nezříká možnosti použití v interiéru. Kvalitní venkovní keramická dlažba má nasákavost někde mezi 0,5 až 3 % (0,5 % už je opravdu dobrá hodnota). Takováto dlažba je vhodná kromě venkovního použití i v prostorách jako jsou koupelny a kuchyně. Jako další vlastnosti je nutné u venkovních dlažeb sledovat i protiskluznost a otěruvzdornost, která je důležitá zejména u glazurované dlažby. 

Odolnost vůči opotřebení
Je to velmi důležitá vlastnost, ale je třeba vědět, co se pod tímto skrývá. Je to vlastně životnost podlahy z hlediska otěruvzdornosti. Tato vlastnost je důležitá v kontextu s frekvencí pohybu osob na řešené podlahové ploše. Výběr může ovlivnit také okolní povrch na ostatních plochách, které mohou být i exteriérové a může se z nich přenášet chůzí nečistota na vámi řešenou podlahovou plochu. 

Je tedy důležité sledovat u keramické dlažby hodnotu PEI. Tato je v rozmezí 1 až 5, čím je vyšší tato hodnota, tím je dlažba odolnější vůči otěru. 

Orientačně se používají tyto odolnosti vůči otěru do běžných prostor:

  • PEI 1: je odolnost tak nízká, že se skoro už na trhu nenabízí
  • PEI 2: koupelny, toalety (neveřejné, ale domácí)
  • PEI 3: kuchyně, chodby a předsíně rodinných domů
  • PEI 4 a PEI 5: vstupy do domů, společné chodby z venkovních ploch a terasy, veřejné toalety, prostě více namáhaná místa s možností přenosu nečistot z venkovních ploch


Protiskluzovost keramick
é dlažby
Pokud řešíme místa, jako jsou koupelny a kuchyně, sprchy anebo místa kolem bazénů, je třeba sledovat hodnotu protiskluzovosti. Některé dlažby jsou opatřeny speciálním protiskluzovým povrchem, glazurou, která zabraňuje, nebo snižuje možnost uklouznutí na mokré dlažbě. Některé keramické dlažby jsou opatřeny reliéfem, který je také jedním z ochranných prvků proti uklouznutí na dlažbě.  

Protiskluzovost dlažby je řazena do tří základních úrovní. Aby se zákazník dobře zorientoval ohledně protiskluzovosti keramické dlažby, je dlažba označena písmeny A, B, C. Toto jsou třídy označující jak hodně je dlažba proti uklouznutí upravena. Například pro sprchy, koupelny a místa, kde se chodí naboso po mokré, keramické dlažbě, by měla být použita ta, která je označena A, maximálně “B

Na místa s největším rizikem uklouznutí bude nejvhodnější dlažba s označením C. Toto označení ukazuje na maximální opatření vůči uklouznutí na keramické dlažbě

Ohledně estetiky je každého svobodná volba, co si kam dá, ale jsou tady taková základní doporučení. Například, do menších prostor nedávejte velkoformátovou keramickou dlažbu. Nebo je dobré větší formát v ploše podlahy rozbítnějakým doplňkem, či mozaikou. Pro větší plochy je pak možné použít velkoformátovou dlažbu například 40 x 40 cm v extrémech i dlažbu XL, tato se produkuje například ve velikostech 80 x 80 cm. 

Ohledně pokládky doporučujeme přenechat pokládku keramické dlažby odborníkům, přeci se pak na to budete dlouho koukat a není nic horšího, než když si pak začnete všímat detailů a nerovností v ploše podlahy. Navíc odborník poradí, navrhne řešení, má zkušenosti a ví jak postupovat, aby prořez dlažby byl co nejmenší

Při nákupu keramické dlažby je třeba počítat s vadnými kusy, nebo se občas při manipulaci něco poškodí, také ať už chcete nebo ne, jsou při pokládce prořezy. Proto až si spočítáte potřebné množství, tak doporučujeme nakoupit o minimálně 10 % dlažby více, spíše 15% i pro pozdější výměnu a opravy v případě poškození při používání podlahy z keramické dlažby. 

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

Napsat komentář