Zatočte s terénní vlhkostí v domě, použijte ztracené bednění iglů

Zatočte s terénní vlhkostí v domě, použijte ztracené bednění iglů

Zemní vlhkost lze řešit bez nutnosti speciálních složitých izolačních úkonů a zároveň vyřešíte i účinnou ochranu proti radonu.

Pomocí ztraceného bednění z HDPE iglů z termoplastu můžete vytvořit trvalé řešení zemní vlhkosti.

Speciální termoplast, polyethylen s vysokou hustotou, je odolný materiál s chemickou odolností a nezávadností vůči přírodě a lidskému organismu. Dokonce se jedná o materiál s označením možnosti recyklace.

Pokud potřebujete vyřešit například ve starém domě vysokou zemní vlhkost, kterou nedokážete izolacemi nijak jinak odstranit, můžete použít pro vytvoření speciální konstrukce právě ztracené bednění podlahové konstrukce s trvalým odvodem vlhka.

Tento speciální HDPE prvek v podobě iglů, zabrání pronikání vlhka a případně i radonu do horních vrstev podlahové konstrukce. Vlhkost a případný radon je odváděn z podlahy do exteriéru. Systém dokáže odvádět takto i vlhkost ze stěn objektu. Navíc tento systém iglů podkladních tvarovek, nabízí možnost vést podlahou inženýrské sítě.

Je to jednoduché, systém poskládaných do sebe zaklapaných prvků, zajistí možnost proudění vzduchu v místě mezi vámi vytvořenou podlahovou konstrukcí a terénem ze kterého přichází vlhko a případně i radon. Takto vznikne mezi terénem a podlahovou konstrukcí trvalá vzduchová mezera a díky přívodu externího vzduchu a na druhé straně odvodu je vlhkost a případný radon odváděn do pryč z objektu.

Dalším přínosem tohoto systému odlehčené podlahové konstrukce je i odvod vlhkosti ze stěn interiéru, jelikož tvarovka iglů je po celém obvodu místnosti přilehlá ke stěně, dokáže v případě dostatečné výšky odvádět vlhkost i ze stěn objektu.

Klenuté tvarovky z vysokohustotního polyetylénu poskládané do neprodyšné plochy celé budoucí podlahy jsou následně zality betonem a díky tvaru iglů je celá konstrukce naprosto stabilní a přitom poměrně lehčí oproti klasické betonové konstrukci. Tvarovky iglů jsou vysoce odolné vůči tlaku a přitom jsou dostatečně pružné, mechanická odolnost je také dostatečná pro účely vytvoření namáhané, betonové podlahové konstrukce.

 Zdroj Youtube.com - Gutta ČR

Díky nízké hmotnosti podkladních tvarovek, se jedná o velmi snadnou přípravu před betonováním podlahové konstrukce. Výrobce nabízí různé velikosti (výšky) těchto iglů tvarovek a tak může být mezera mezi terénem a podlahovou konstrukcí různě vysoká. Stejně jako u komínů je i zde pravidlo, čím větší průduch, tím lepší odvod vzduchu.

Takto vytvořená podlahová konstrukce nabízí poměrně vysokou nosnost a přitom úsporu betonu. Díky klenutému tvaru a speciálnímu žebrování nabízejí podkladní tvarovky vysokou nosnost a tak nemusí být horní betonová vrstva tak silná, jako normálně při těchto konstrukcích bývá.

Kromě ostatních vlastností nabízí tento systém trvale odvětrávané podlahy úsporu v podobě menší pracnosti při vyrovnávání podkladní plochy před tvorbou podlahové konstrukce na terénu. Nemusíte vytvářet klasické štěrkové podloží s drenážním systémem pro odvod vlhkosti.


Tento systém realizace podlahy na terénu je vhodný jak pro novostavby, tak i pro různé druhy rekonstrukcí a to zejména dříve postavených domů, kde nebyla vůbec řešená podlaha na terénu a nejsou vyřešeny podkladní vrstvy, které ani teď s použitím tvarovek iglů řešit nemusíte.

Postup je zcela jednoduchý, odstraní se zemina z místa podlahy a to tak, aby byla zachována požadovaná výška stropu s použitím podkladních tvarovek o předpokládané výšce a požadované vzduchové mezeře mezi podlahovou konstrukcí a terénem. Je třeba myslet na to, že nesmíte jít níže do terénu, nežli je úroveň základové spáry domu.

Následuje vrstva štěrkopísku, která se rozhrne po celé ploše plochy, srovná do roviny a zhutní pomocí vibrační desky. Po celé ploše je natažena geotextilie. Do prostoru, vzduchové mezery, kterou pomocí podkladních tvarovek vytvoříme, musíme z jedné strany objektu přivést pomocí potrubí vzduch a na druhé straně umožnit stejným způsobem jeho odvod z prostoru do exteriéru.

Pomocí tohoto systému přívodu a odvodu vzduchu je docíleno komínového efektu a tím pádem je odváděn z vytvořené mezery vzduch společně s vlhkostí a případným radonem do exteriéru. Následná montáž podkladních tvarovek iglů je velmi jednoduchá. Musíte jen sledovat šipky na jednotlivých prvcích, které určují místo, kde do sebe prvky pomocí zámků zapadají.

Vzniklou plochu z podkladních tvarovek na místě styku se stěnami objektu v případě mezer vypěníme polyuretanovou pěnou. Kolem dokola stěn se místo styku tvarovek se stěnami zalije betonem. Při betonování skořepiny takto vytvořené podlahové konstrukce aplikujte do vrstvy betonu kari sítě, nebo sklovláknitou výztužnou tkaninu.

Stavebniny v akci najdete zde

Dále už je na stavebníkovi, jak bude pokračovat. Takto vytvořená základní podlahová konstrukce může pak pokračovat klasicky tepelnou izolací pomocí podlahového polystyrenu či minerální vaty. Systém je vhodný pro všechny možné druhy podlahových krytin. Lze na něj pohlížet jako na každou jinou betonovou podlahovou konstrukci.

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

  1. Pavel

    Jaký štěrk použít jako ppdklad?

Napsat komentář