Renovace parketové, mozaikové podlahy

Renovace parketové, mozaikové podlahy

Renovace parketové, mozaikové podlahy je téma,

se kterým se setkáváme poměrně často, jelikož parkety a mozaiky jsou stále často realizované jako luxusní, dřevěné podlahové krytiny.

Ohledně samotné renovace podlahy, záleží především na tom, v jakém stavu podlaha je a jakým způsobem se o podlahu z parket pečuje.

Pokud jsou parketové podlahy častěji namáhané, například v kancelářích nebo jiných komerčních, veřejných prostorách. Takové podlahy vyžadují renovaci i po pěti letech užívání. Pokud je prováděna běžná údržba s použitím doporučovaných prostředků, které nemají vliv na vymývání laku nebo vosku parketové podlahy, tak se podlaha z parket renovuje cca po 15 až 20 letech užívání.

Mnozí majitelé domů, ve kterých jsou parketové podlahy, se do renovace parket pouští sami. Zapůjčí si brusku, zakoupí tmel a lak a pokusí se o renovaci sami. Takový postup bez znalostí a zkušeností, může přinášet mnohá rizika a škody. První riziko spočívá v nižším výkonu nevhodných strojů, které navíc bez použití speciálního vysavače zanechávají nepořádek v domě a to značný. Dalším úskalím bývá neznalost pravidel broušení parket, takže dochází k broušení několika směry, probrusům, zvlnění a k nedbalému upravování okrajů.

Parketová podlaha je pak poškozena a namísto toho, aby byla zrenovována, tak je nerovná a šmouhovitá. A to vše díky nerovnoměrnému broušení.

Renovace parketové podlahy má svá pravidla a postupy, je třeba odborné posouzení, stanovit postup renovace a určit prostředky, které budou při renovaci parketové podlahy použity.

Níže jsou fotografie z renovace parketové a prkenné podlahy na hradě Rožmberk, kde probíhala oprava historické mozaikové podlahy a výměna části podlah. Jako povrchová úprava byl zvolen olej/vosk Berger-Siedle. Snímky níže ukazují stav před renovací podlahy a poté její výsledek.

Napsat komentář