Příjezdová cesta z betonu či asfaltu?

Příjezdová cesta z betonu či asfaltu?

Mezi nejčastěji využívané materiály pro příjezdové cestu patří dnes již velmi dobře známá zámková dlažba.

Bohužel tradiční šedá zámková dlažba je jedním z nejlevnějších materiálů a tento argument u zákazníků mnohdy vítězí.

My se ale dnes zaměříme na jiné dva materiály, a to na beton a asfalt.

Na celkovém vzhledu příjezdové cesty se podepisuje kromě použitého materiálu na zpevnění i zelená výsadba v okolí. Při výběru materiálu si rozhodně nechte poradit od odborníků, se kterými můžete konzultovat vaše představy a požadavky. Nezapomínejte také na povětrnostní podmínky oblasti, ve které bydlíte, samotný terén, náklady spojené s údržbou a v neposlední řadě i na váš rozpočet.

Vyberte si takový materiál, který je vhodný právě pro vás a nejlépe zapadne do celkového prostředí. Beton i asfalt, oba tyto materiály mají své pro a proti a je dobré se s nimi seznámit včas, než padne vaše konečné rozhodnutí.

Betonová příjezdová cesta je tvořená litým betonem na vhodný povrch. Asfalt obsahuje drobné kamenné částice smíchané s ropou. Takto horký asfalt se pokládá ve vrstvách pomocí stroje a válce, který pak vytváří černý hladký povrch. Pojďme si tedy porovnat oba materiály trochu přehledněji.

Vizuální stránka
Všeobecně mylná představa poukazuje na to, že asfalt musí být vždy černý a beton šedý. Oba dva materiály je však možné tónovat podle potřeby, a to přidáním různých barev či jiných materiálů. Asfaltové příjezdové cesty uvolňují olej, který může způsobovat skvrny po příchodu do domu. Naopak na betonové příjezdové cestě můžete snadno spatřit různé skvrny, pokud má světlejší povrch než a sfalt.

Klimatické podmínky
Klimatické podmínky sehrávají důležitou roli při výběru materiálu. Asfalt je ideální do chladnějších oblastí, protože velmi teplé podnebí může mít za následek jeho měknutí či tvorbu trhlin. Naopak beton odolává vyšším teplotám. Pokud se však pokládá na příjezdovou cestu, která se nachází v chladnějším prostředí, je důležité dbát na správně připr avený základ a použít štěrk. Při použití velkého množství technické soli proti mrznoucímu ledu může dojít k poškození betonového povrchu.

Náklady a údržba
Beton je díky své vyšší odolnosti o něco dražší než asfalt. Abyste však předešli rychlému popraskání a následným opravám, nechte si jej správně namíchat u specialistů. Jestliže se rozhodnete použít ten či onen materiál, hlavní je, aby byla příjezdová cesta postavená na tvrdém a pevném podkladu, který zajistí stabilitu jakéhokoliv materiálu. O tento úsek cesty je potřeba se patřičně stara t po celý rok, aby vám sloužil co nejdéle. Dále je nutné jej dobře osvětlit kvůli bezpečnosti a orientaci.

Příjezdová cesta nejenže bude sloužit vašim potřebám, ale vkusně dotvoří celkový dojem v souvislosti s domem a zahradou. Podél cesty můžete vysadit různé druhy květin, které ji ještě více oživí.

 

Napsat komentář