Piktogramy a značení podlah

Piktogramy a značení podlah

Každá podlahovina má své vlastnosti a charakteristiky.

Aby tyto vlastnosti byly jasné a zákazník nekoupil něco, co nechtěl, jsou tyto specifikace označeny na každém správném obalu pomocí piktogramů a symbolů.

Jedná se o normované grafické výrazy, uznané, standardizované oficiální evropskou technickou zprávou. V říjnu letošního roku byla vydaná ČSN P CEN/TS 15398 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny.

Obsahem jsou, jak bylo výše uvedeno, piktogramy a grafické značky FCSS, které usnadňují zákazníkovi orientaci ve vlastnostech podlahové krytiny při koupi. Každá podlahová krytina musí splňovat specifické požadavky, myslí se tím míra schopnosti unést zátěž, třída reakce na oheň, také třída komfortu a další vlastnosti.

Veškeré vlastnosti podlahovin se odvíjí od zamýšleného použití a do jakého prostředí je podlahová krytina určena. Hlavní směry jsou domácí využití, pak komerční a průmyslové využití. Navíc by měla podlahovina mít registrační číslo PRODIS. Registrace v tomto systému při přiděleném čísle zajišťuje splnění požadavků na vlastnosti podlahové krytiny dle tohoto systému.

Co je PRODIS?
Je to jednotný, produktový evropský informační systém pro průmysl. Systém spojuje a integruje informace o ekologických otázkách, vlastnostech, bezpečnosti, možnostech používání výrobků. Sjednoceným systémem je nabízí zákazníkům.

Tyto značky a piktogramy vždy něco znamenají a je jich mnoho, navíc některé nevyjadřují zcela přesně vlastnost podlahoviny na první pohled, proto vám sem vkládáme piktogramy a obrázky označení podlahovin a co znamenají.

Třídy zátěže podlah

Domácí podlahy

Komerční podlahy

Průmyslové podlahy

Třídy komfortu koberců
Koberce a jejich třídy komfortu jsou v piktogramech rozlišeny počty korunek, které vyjadřují výši komfortu. Čím více korunek, tím lepší uživatelský komfort koberce.

LC1 - jednoduchá základní
LC2 - dobrá
LC3 - velmi dobrá
LC4 - luxusní
LC5 - prestige

Dodatečné požadavky na vlastnosti koberců, vyjadřující možnosti použití koberců v různých prostředích s různým užitím a namáháním.

Možnost použití koberce pod kolečkové židle
Každý koberec nelze použít pod kolečkovou židli, jedná se o extrémní namáhání. Pokud koberec nemá označení pro použití kolečkových židlí, není pro toto užití určen a poškodil by se.

Použití koberce jako obklad schodiště
Na schodech dochází u koberců k extrémnímu namáhání a to hlavně v oblasti okraje schodnice, kde na hraně dochází k extrémnímu namáhání otěrem. Některé koberce mohou být na schodech, kde není velký provoz a některé vůbec, některé lze používat i na schodech veřejných, často navštěvovaných prostor.

Použití koberce na podlahu s podlahovým vytápěním
Koberce, jak je známo, jsou celkem slušná tepelná izolace díky své struktuře a materiálu. Existují ale koberce, které jsou vhodné pro podlahové vytápění. Pokud koberec má menší tepelný odpor než je hodnota 0,17 m²K/W, tak je vhodný jako podlahová krytina na vytápěnou podlahu.

Koberce do vlhkého prostředí
Koberce mohou být vyrobeny z materiálů, které jsou odolné vůči plísním a jsou trojrozměrně stabilní. Většinou tyto vlastnosti nesplňují přírodní koberce, vyrobené z přírodních vláken. Pokud je na balení uveden piktogram s vanou, je koberec odolný vůči vlhkosti.

Bezpečnost a protiskluznost podlahové krytiny
Existuje norma, konkrétně EN 14041, tato nařizuje splnění požadavků na bezpečnost podlahoviny. Nejčastějším požadavkem na bezpečnost u podlahové krytiny je zajištění protiskluznosti. Jedná se o dynamický koeficient tření > 0,30. Tuto vlastnost vyjadřuje symbol DS, pokud je na piktogramu NPD, není tato podlahovina protiskluzná.

Antistatické podlahoviny
Schopnost odvádět elektrostatický náboj, je schopnost, kdy se nám při styku s podlahou nepoštěstí dostat tzv. elektrickou ránu vyrobenou třením. Níže vložený symbol vyjadřuje antistatické vlastnosti podlahové krytiny.

Elektrický odpor podlahových krytin
Nejčastěji se vyžaduje tato vlastnost v místnostech, kde jsou citlivé, elektronické přístroje. Podlahovina je pak schopná velmi kvalitně odvádět statický náboj. Podlaha může být buďto vodivá, nebo staticky disipativní, což je antistatická. Tato podlaha nabízí možnost použití v prostorách s požadavkem na svodový odpor podlahy Rv ≤ 109Ω.

Oproti tomu vodivé podlahové krytiny jsou využívány v prostorách na zajištění odvodu elektrostatického náboje. Místa, kde by mohl hrozit výbuch, nebo jsou instalovány velmi citlivé přístroje na elektrostatický náboj. Tyto podlahy se používají v případě požadavku na hodnotu vodového odporu podlahy Rv ≤ 106Ω.

Odolnost vůči roztřepení
některé podlahové krytiny se třepí více, některé méně a některé vůbec. Takto označená podlahovina s piktogramem vyjadřující nůžky se netřepí vůbec.

Útlum kročejového a prostorového hluku
Tyto symboly vyjadřují schopnost řešení akustiky v místnosti. V prvním případě, jestli je podlaha schopná utlumit v místnosti kročejový, strukturální hluk dle normy EN ISO 140-6. Většinou je tento tvořen dupáním, padajícími předměty na podlahu.

Druhý piktogram vyjadřuje schopnost podlahoviny absorbovat prostorový hluk, tedy ten co se šíří vzduchem. Mluvení, hudba a další zdroje. Pohltivost prostorového hluku dle normy dle EN ISO 354.

Další vlastnost podlahovin je jejich rozměrová stabilita
Rozměrová stálost podlahových krytin je schopnost udržet si původní tvar a rozměry. Na tuto stabilitu mívají vliv faktory, jako je střídající se teplo a chlad, vlhko a sucho, podklad pod podlahovinou.

Barevná stálost podlahové krytiny
Piktogram se sluníčkem vyjadřuje schopnosti podlahy udržet stálobarevnost. Tedy schopnost podlahoviny si zachovat původní zbarvení i přes dlouhodobé solární účinky. (> = 5, pro pastelové odstíny > = 4), v souladu s normou EN ISO 105-B02.

Požární odolnost podlahové krytiny
Podlahoviny jsou označovány také piktogramy, které je specifikují co do odolnosti vůči plameni a reakcí na plamen. Dále vlastnostmi a co do míry přispívání k rozvoji požáru a tvorby jedovatých zplodin. Běžně v domácnostech postačují podlahové krytiny s označením Efl. Podlahovina označená ffl není specifikovaná, výrobce nemá k dispozici žádné informace o požární odolnosti a reakci této podlahoviny.

V piktogramu je také doplněna informace o tvorbě kouře

s1 - kouř ≤ 750 % × minuty
s2 - výrobky, pro které nejsou stanoveny žádné požadavky na chování nebo které nesplňují kritérium pro zatřídění do s1.

Třídy reakce na oheň pro podlahy

Třída Efl - výrobky schopné odolávat malému plameni. Všechny následující třídy musí splňovat kritérium pro třídu Efl.
Třída Dfl - výrobky vyhovující kritériím pro třídu Efl a kromě toho schopné odolávat po určitou dobu působení tepelného toku. Kritický tepelný tok ≥ 3 kW/m2
Třída Cfl - jako třída Dfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 4,5 kW/m2
Třída Bfl - jako třída Cfl ale vyhovující přísnějším požadavkům. Kritický tepelný tok ≥ 8 kW/m2
Třída A2fl - vyhovující, pokud se týká tepelného toku, stejným požadavkům jako pro třídu Bfl. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.
Třída A1fl - výrobky nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy.

Pokud se budete lépe orientovat v těchto symbolech, máte již při pohledu na obal podlahové krytiny hned jasno o tom, zda je pro vaše účely vhodná. 

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

 

  1. Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

    Není zač, chceme abyste si vždy snadno vybrali a aby to byla vždy vhodná podlahovina.

  2. Venca

    Vyčerpávající popis! Děkuji:)

Napsat komentář