Na co si dát pozor při nákupu dlažby?

Na co si dát pozor při nákupu dlažby?

Dlažba je jedna z často používaných podlahových krytin v obytných, komerčních i průmyslových objektech.

Pokud se rozhodnete k nákupu dlažby jako řešení povrchu podlahových ploch, měli byste vědět čeho si všímat z pohledu vlastností této podlahové krytiny.

Spousta lidí, kteří si vybrali pro svůj dům na podlahu dlažbu, pomíjí důležité informace o vybrané dlažbě a zajímají je kromě vzhledu jen ty základní, jako je odolnost povrchu, mrazuvzdornost a pevnost, případně protiskluznost a většinou to tím končí.

Každá dlažba má svá specifika a přehlížené informace o dlažbě pak mohou dříve či později znamenat velké finanční vydání v podobě nákupu nové dlažby za stávající poškozenou a především peněz za odstranění a pokládku nové dlažby.

Proto je dobré se seznámit s vlastnostmi vybrané dlažby a k tomu je potřeba vědět, čeho si vlastně u dlažby všímat.

Každý dobrý prodejce dlažby by vám měl poradit a nabídnou tu nejvhodnější dlažbu z pohledu vlastností a určení vámi specifikovaného prostoru. Prodejce by se měl zajímat o typ a využití místnosti, dále jaká bude frekvence používání podlahové plochy, zda se jedná o bytový objekt či komerční až průmyslový objekt. To jsou takové základní informace, na které by se vás prodejce měl zeptat, pokud k tomuto při výběru dlažby nedojde, tak jděte raději jinam.

Nebojte se svěřit prodejci, kam chcete dlažbu použít a jak se k ní hodláte chovat. Dobrý prodejce vás vyslechne a také trochu vyzpovídá a poté vám dobře poradí.

Často se pak setkáváme s tím, že je dlažba označena za špatnou, což samozřejmě může být také pravda, ale nejčastěji tady tu negativní roli hraje lidský faktor, který se vlivem špatného výběru dlažby na konečném výsledku zkázy podílí největší mírou.

A jak zajistit, aby si investor vybral dobře? Stačí znát důležité vlastnosti dlažby a potom si podle těchto vybrat tu správnou dlažbu, která bude nejenže krásná, ale i funkční a především funkční dlouhodobě.

Tento článek nabídne informace o dlažbě, nabídne obecné vlastnosti dlažby jako takové. Tyto informace by měly pak pomoci při výběru dlažby pro vaše účely.

Otěruvzdornost dlažby
Mezi základní vlastnosti, které asi každý běžný uživatel sleduje u dlažby, je její povrchová odolnost z pohledu otěruvzdornosti. Jedná se o vlastnost, která určuje velkým podílem životnost dlažby a tato vlastnost je velmi ovlivněna způsobem používání a frekvencí pohybu po dlažbě. Nemyslí se tím například jen chození po dlažbě v botách či bez, ale i používání povrchu vozíky, nábytkem, hračkami a dalšími podobnými mechanismy.

V případě, že je předpoklad nanášení písku, hrubých, ostrých a pevných nečistot v podobě kamínků a dalších podobných prvků, tak je potřeba vybírat vysoce otěruvzdornou dlažbu. Jelikož v opačném případě se vrchní glazura brzy opotřebuje a dlažba bez této ochranné vrstvy změní své vlastnosti a to nejen z pohledu vzhledu, který se samozřejmě změní také a to hodně negativně.

Otěruvzdornost bývá označována podle normy označením PEI a to ve škále 1-5. Přičemž je stupeň 5 nejvyšší odolností z pohledu otěruvzdornosti dlažby. Pozor, je třeba nezaměňovat odolnost povrchu dlažby s odolností ve smyslu tvrdosti a pevnosti. O těchto vlastnostech dlažby se dočtete níže.

Jak se určuje stupeň PEI? Jedná se o laboratorní test, který je prováděn tzv. mokrým testem, pomocí částic oxidu hlinitého, ocelových kuliček a vody. Tato “směs” v excentriky obíhající soustavě, vibrací simuluje otěr povrchu dlažby. Počet předepsaných otáček a stupeň poškození pak zařadí dlažbu do zjištěného stupně PEI 1 až PEI 5.

Například PEI 1 je prostor, kde se málo chodí a pouze v měkké obuvi, takže koupelny a WC, málo navštěvované obytné místnosti, ložnice a neprůchozí prostory. Oproti tomu PEI 3 už jsou podlahy, které jsou vystavovány častému znečištění, tedy vstupní prostory domů a bytů, předsíně, průchozí chodby, balkony a terasy, kanceláře, hotelové pokoje atd.

Extrémní zátěž snese dlažba s označením PEI 5, což je dlažba pro veřejné prostory, obchodní domy, haly, schody hotelů a administrativních budov s velkou frekvencí průchodu osob přinášející na svých botách mnoho nečistot. Kde se jezdí s nákupními vozíky a posouvají se po podlaze předměty jako je nábytek atd.

Tvrdost dlažby
Pojďme si také něco říci o tvrdosti dlažby. Tato vlastnost je též spojená s fyzickou odolností dlažby, ale pozor, neznamená to, že když si zákazník vybere vysoce otěruvzdornou dlažbu, že také koupil pořádně tvrdou dlažbu a naopak. Tento omyl se bohužel poměrně často stává, proto vás na to upozorňujeme. Otěruvzdornost je povrchová záležitost z pohledu glazury, zatímco tvrdost vyjadřuje odolnost dlažby z pohledu tvrdosti se do ní dostat a narušit jí hloubjeji.

Je to tedy o tom, že se nejedná o otírání, ale například o vrypy do povrchu dlažby. Tvrdost dlažby je stanovena podle normy a zkouška se provádí pomocí specifických materiálů s různou tvrdostí. Vše stanovuje Moshova stupnice. Velmi často se toto sleduje také u obkládaček.

Moshova stupnice obsahuje 10 úrovní s tím, že jako základní testovací prvek je používán Mastek st. 1 a uprostřed škály je Apatit st. 5, jako nejtvrdší testovací materiál je samozřejmě Diamant st. 10. Podle toho, jaký mechanický vliv mají tyto materiály na dlažbu při testu, se pak i dlažba zařazuje. Takže stupeň 10 je nejtvrdší dlažba.

Pevnost dlažby
No a s tímto je rovněž spojena i další vlastnost a tou je pevnost dlažby. Pevnost je sledována například z pohledu zatížení, únosnosti dlažby v tlaku, což vyžadují hlavně výrobní, průmyslové prostory. Pak prostory, kde se pohybuje těžká technika, garáže, dílny, autosalony atd.

Pevnost dlažby opět určuje norma a jedná se vlastně o pevnost prvku dlažby v ohybu. Norma stanovuje, jakou sílou se působí na dlažbu v ohybu a podle toho je pak zařazena pro případné použití. Test je prováděn tak, že se dlaždice postupně zatěžuje vprostřed, zatímco je podepřena jen na svých krajích.

Tepelně/izolační vlastnosti dlažby
Ti, co chtějí použít do podlahy podlahové topení, by měli sledovat také u dlažby její tepelně/izolační vlastnosti z pohledu tepelné vodivosti, která se zde předpokládá co nejlepší, kvůli přenášení tepla. Dlažba je jeden z nejlepších materiálů pro nášlapnou vrstvu podlahy v případě použití jak teplovodního, tak i elektrického topení v podlaze. Je důležité toto sdělit prodejci při výběru a to i z pohledu správné hmoty na lepení a spárování, kde z důvodu změn a výkyvů tepla by měly tyto hmoty být flexibilní.

Nasákavost dlažby
Jako další vlastnost uvedeme nasákavost dlažby, která úzce souvisí s mrazuvzdorností, což bude zajímat ty z vás, co chcete dlažbu použít v exteriéru na balkóny či terasy jako pochozí vrstvu. Nasákavost je vlastnost, která se stejně jako otěruvzdornost nedá posoudit pouhým okem, proto si nechte tuto vlastnost deklarovat prodejcem v podobě příslušného dokumentu od výrobce.

Mrazuvzdornost dlažby
Odolností dlažby vůči teplotám pod bodem mrazu zajímá ty, co chtějí dlažbu použít v místech, kde se s mrazem může setkat a to ať už v exteriéru či interiéru. A právě ona vysoká nasákavost dlažby způsobuje v případě mrazu a přítomnosti vody ve střepu celkové zvětšení objemu hmoty a tím i narušení struktury materiálu, ze kterého je dlažba vyrobena. Jako další jev se dostaví oddělení dlažby od podkladu a to i přestože jste použili správnou, flexibilní lepící hmotu. Současné vyloupání spárovací hmoty s tímto samozřejmě také úzce souvisí.

Je dobré vědět, že keramické dlažby s nasákavostí nad 10% jsou použitelné pouze uvnitř objektů. Do exteriéru lze použít dlažbu s nasákavostí až do 3% v mírných zimních podmínkách. Pokud je dlažba hodnocena s nasákavostí pod 0,5% dle platné normy, pak se jedná o vysoce odolnou dlažbu z pohledu mrazuvzdornosti. Pokud chcete mít jistotu, hledejte dlažby s přívlastkem “slinuté”. Tento typ dlažby je vysoce kvalitní a je minimálně nasákavý s hodnotami 0,04 - 0,1%.

Zkouška mrazuvzdornosti dlažby je prováděna pomocí 50 opakovaných cyklů zmražení a následného zahřátí v rozmezí teplot -15 °C a nad +5 °C. Informaci by měl poskytovat výrobce formou informací o výrobku na obalu či příslušným dokumentem.

Čistitelnost dlažby
Je dobré také vědět, že již výše uvedená nasákavost je spojena s odstranitelností skvrn, čímž je myšleno odstraňování skvrn tekutin, jako je červené víno a další podobné tekutiny, co silně obarvují. V případě nasákavosti, pórovitosti střepu se tyto špatně čistitelné tekutiny pak nedají z dlažby odstranit, jelikož nejsou jen na povrchu dlažby, ale vpily se do struktury dlaždice.

Nasákavost je tedy přímo spojená s vlastností dlažby a to čistitelností. Vlastnost, čistitelnost dlažby je hodnocena mezinárodně v třídách 1 až 5 a označení 5 je nejlépe čistitelná dlažba. Myslí se tím schopnost dlažbu čistit pouhou vlažnou vodou, bez čisticích prostředků a speciálních detergentů. Nasákavost dlažby z pohledu čistitelnosti je velmi důležitá vlastnost a je třeba se hodnot všímat při koupi dlažby v kontextu používání dlažby.

Chemická odolnost dlažby
Z pohledu chemické odolnosti dlažby je potřeba znát vlastnosti také, protože některá místa či provozy jsou spojeny s menší či větší chemickou zátěží podlahy a toto pak může mít na dlažbu fatální dopady. Odolnost dlažby z pohledu chemické odolnosti určuje norma a je důležité, zda vámi vybraná dlažba například pro běžné použití v bytě či domě, je schopná odolávat běžně se vyskytujícím skvrnotvorným, chemickým látkám ve smyslu je nejen odstranit z dlažby běžně dostupnými prostředky na údržbu a čištěné dlažby, ale odolat těmto chemikáliím bez poškození.

Dále jsou tady provozy s vyšším, nebo velmi vysokým chemickým zatížením, chemické výroby a sklady, či potravinářská výroba. Prostě všude tam, kde se používají nebezpečné látky. Zde je třeba nejen vybrat tu správnou, odolnou dlažbu, ale také si nechat poradit v oblasti lepidla a spárovacích hmot.

Hygienické vlastnosti dlažby
Ohledně čistitelnosti a chemické odolnosti je třeba zmínit rovněž hygienické vlastnosti dlažby a toto je důležité jak u podlahy, tak stěn, tedy obkládaček. Některé provozy vyžadují specifika, která se týkají vysokých nároků na hygienu. Nejde jen o to, jak dobře se prostory budou čistit, ale jak svou přítomností dlažby a obklady přispívají k úrovni hygienického prostředí.

Například takový operační sál je většinou řešen obklady a dlažbou, stejně tak potravinářské výroby a všude tam, kde se zpracovávají potraviny, včetně masa a podobných produktů, které vyžadují vysokou hygienu.

Dlažba z pohledu správně zvoleného glazurovaného povrchu, stejně obklady na stěnu, nabízí v případě správně vybraného typu vlastnosti jako je zamezení šíření a množení choroboplodných zárodků a plísní. Také zamezení šíření nebezpečných bakterií, biologických zárodků a nákaz. Proto používají do svých prostor a pracovišť správně zvolenou dlažbu a obklady i vědci.

Dlažba a obklady jsou zároveň testovány ve smyslu materiálu, ze kterého jsou vyráběny a co se do nich přidává. Sledují se také obsahy látek v glazuře, a jak se vyluhují z materiálu. Nejvíce je sledováno olovo, kadmium.

Protiskluznost dlažby
Další vlastnost, kterou zajímá spousta nakupujících je protiskluznost dlažby, což je důležitá vlastnost z pohledu bezpečnosti a to zajímá hlavně rodiče dětí a také seniory, kteří si nemohou dovolit i sebemenší pády, obzvlášť na tvrdou plochu.

Tato vlastnost z pohledu bezpečného pohybu po povrchu dlažby je hodnocena jako možnost uklouznutí a při výběru podlahoviny by měla být vždy sledována. Zejména se jedná o tzv. mokré prostory, což jsou sprchy, koupelny, sauny, okolí bazénů, kuchyně, sklady a výrobní prostory. Všude tam, kde dochází k velkému používání vody či se může srážet nadměrná vlhkost na povrchu podlahy, nebo voda odkapávat ze stropu.

Zde se sledují vlastnosti mokrých povrchů při chůzi bosou nohou, stanovují se kluzné vlastnosti v prostorách se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Sleduje se a stanovuje koeficient tření. Vlastnosti protiskluznosti dlažby by měl každý výrobce znát a prodejce by měl tyto dokumenty umět doložit při nabídce vámi vybírané dlažby.

Dlažby se řadí z pohledu protiskluznosti do několika skupin a označení třídy R9 s úhlem skluzu 3° až 10°je určeno do soukromých objektů se zvýšeným nárokem na bezpečnost. Zatímco třída R12 už stanovuje hodnoty 27° až 35° úhlu skluzu s využitím takové dlažby ve velkovývařovnách v masném průmyslu, servisech či mlékárenských provozech.

Pak jsou tady ještě třídy A, B, C a tyto zařazují pochozí plochy pro použití A 12°, B 18°, C 24°. Zařazení je: A - plochy pro chůzi naboso, což jsou různé šatny a převlékárny u bazénů, fit center, saun atd. Dále B - například umývárny, sprchy, bazény a brouzdaliště včetně schodů. Nakonec C - což jsou schody pod vodní hladinou, pochozí místa bezprostředně u bazénů, tobogány, brouzdaliště a ostatní mírně šikmé plochy, například startovací bloky bazénů.

Rozměrová přesnost dlažby
Jako další vlastnost, která by měla zájemce o dlažbu a nejen jeho zajímat, je rozměrová přesnost dlažby. Záměrně píšeme nejen zájemce o dlažbu, jelikož na tuto vlastnost kladou velký důraz ti, co se živí pokládkou dlažby. Je to jednoduché, čím lepší rozměrová přesnost dlažby, tím lepší je výsledek a celkový vzhled pochozí plochy realizované z dlažby. Samozřejmě s tímto se úzce váže stav a připravenost podkladu pro pokládku dlažby, ale o tom v jiném článku.

Základem je vědět fakt, že u keramických obkladů a dlaždic je rozměrová přesnost poměrně složitě dosažitelný výsledek. Připravené prvky dlažby se v peci při vypalování poměrně hodně smrští a to až o 9% rozměru před vstupem do pece. Tato smrštitelnost je přímou úměrnosti zvětšování požadavku na velikost formátu dlažby.

Výsledné produkty z pece se pak kalibrují na rozměrově stejné sady dlažby. Zákazník tak získá stejné formáty s deklarovanou rozměrovou přesností s minimální odchylkou rozměrů. Vše opět předepisuje norma a tato respektuje pouze 0,5% odchylku z celkové délky strany formátu dlažby či obkladu v jedné dodávce.

Problémem opět zůstává lidský faktor, který v podobě některých dychtivých obchodníků prodat veškeré zbytky ze skladů jednotlivé, na pohled stejné dodávky, sjednotí do jedné a pak nabízí zákazníkovi. Bohužel tento na první pohled nepatrný prohřešek pak namíchne jak realizační firmu, která trpí při práci, tak i investora, kterého se to může dotknout výslednou cenou za práci či konečným vzhledem plochy dlažby.

Pozor, stejný problém může nastat při doobjednávce na první pohled stejné dlažby. Proto tento záměr sdělte prodejci, ten by měl v případě, že jste u něj nakupovali původní dodávku prověřit z hlediska kalibru a pokud možno sehnat stejný.

Z pohledu rozměrové přesnosti jsou na tom odlišně i dlažby ve smyslu povrchové úpravy, kdy lesklé dlaždice jsou posuzovány z pohledu konečné úpravy oproti matným jinak, a to i když se jedná zdánlivě o stejnou dlažbu. Je to tím, že leštěné dlaždice jsou pokládány s minimální spárou a to právě z důvodu přesnosti, které je docíleno při přeleštění plochy a současně hran po obvodě ve výrobě.
Pokud investor trvá na kombinaci matných a lesklých dlaždic, doporučuje se matné kusy dlažby po obvodech přebrousit a tím sjednotit rozměry obou typů dlaždic. Toto lze samozřejmě uvést už při objednávce a v případě výroby se pak tato úprava provede už v rámci produkce na výrobní lince.

Současně s rozměrovou přesností jsou sledovány tloušťky dlaždic a pravoúhlost či přímost jednotlivých hran formátu.

Rovinatost dlažby
S rozměrovou přesností je celkem příbuzná další vlastnost dlažby a tou je rovinatost, neboli “planarita", což je vlastnost, která zajistí rovinatost celé plochy v případě, že se na negativním výsledku nepodepíše někdo, kdo dlažbu bude neodborně pokládat či ji pokládat na nepřipravený podklad.

Opět je tady norma, která stanovuje maximální odchylku 0,5% z celkového rozměru dlažby. Myslí se tím maximální průhyb dlažby, který nesmí při vypalování přesáhnout danou mez vůči celkové ploše. Platí tady pravidlo, čím větší formát dlažby, tím větší odchylka planarity. Maximální normou stanovený průhyb je zcela běžným jevem. Nejedná se tedy o kaz, pokud není normou stanovená mez rovinatosti dlažby přesažena.

Odstínovost dlažby
Dalším také důležitým tématem při koupi dlažby je stejnobarevnost dlažby. Odstínovost, nebo také “tonalita” je vlastnost, kdy se sleduje odchylka mezi jednotlivými kusy dlažby z pohledu stejného odstínu. Výsledek může být ovlivněn mnoha faktory, například druhem keramiky, tedy jejím složením a též atmosférou při výpalu v peci. Působí zde jak tlak vzduchu, tak i vlhkost. Uvedené faktory jsou při produkci používány někdy záměrně k vytvoření různých odstínů dlažby v jedné várce.

Jediným způsobem, jak zajistit tonalitu, je kontrola údajů na obalu a v dokumentech k dlažbě a nakonec vizuální prohlídkou dlažby. Pokud zjistíte vizuální odchylku v odstínu dlažby, je možné že se vám prodejce zrovna pokouší prodat nějaké zbytky ze skladu. Bohužel i toto se stává a proto pozor na výrazné slevy a výprodeje skladů. Neházíme všechny prodejce, jak se říká do jednoho pytle, ale je třeba upozornit i na tyto případy.

Dlažby v akci najdete zde

Toto je výčet asi těch nejdůležitějších vlastností dlažby a obkladů, které by vás mohly a v některých případech měly zajímat. Samozřejmě ne vždy se musí sledovat všechny výše uvedené vlastnosti, hraje tady velkou roli druh prostoru, kde se nachází a k jakým účelům bude prostor používán.

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

  1. Petr

    Dobrý den,
    Moc poučné. Zrovna vybíráme dlazbu do chodby. Nevěděl sem na co si dát pozor. Ted už se bude vybírat mnohem lépe. Vic takových naučných článků aby nas ti nepoctivý prodejci nebrali na hůl!!!

  2. Jindra

    Zdravím, to jsem nevěděl, že má dlažba tolik vlastností a že je musím při nákupu sledovat. Poučný článek, dlouhý na čtení, ale díky vám. J.D.

Napsat komentář