Jak na spárování plošné dlažby na betonovém podkladu?

Jak na spárování plošné dlažby na betonovém podkladu?

Pro spárovaní betonových plošných dlažeb pokládaných na betonový podklad do stavebního lepidla lze využít spárovacích hmot na cementové bázi.

Doporučujeme využít materiálů od renomovaných výrobců jako jsou Murexin, Mapei, Sika atp., které jsou mrazuvzdorné, flexibilní a jsou zde dostupné i barevné varianty.

Spárování se provádí nejlépe kartuší podobnou těm ve kterých běžně nakupujeme např. silikony a jiné tmely, lepidla (dají se zakoupit nové nebo lze využít prázdných kartuší od jiných materiálů). Tuto kartuši napěchujeme spárovací hmotou optimální konzistence, špičku kartuše seřízneme na šířku spáry a hmotu vtlačujeme přímo do spáry. Při aplikaci se snažíme, co možná nejméně znečistit okolí spáry spárovací hmotou.

Spáru a její okolí ihned po aplikaci začišťujeme vlhkou houbičkou, spárovací hmota nesmí na povrchu dlažby zaschnout, protože poté je již jen velmi nesnadno odstranitelná.

Jedná se o postup velmi pracný, ale toto je vyváženo výsledným efektem a velmi dobrými užitnými vlastnostmi takto zaspárované plochy. Vzhledem k charakteru dlažby, jejíž povrch je betonový a přirozeně mírně savý, ještě jednou upozorňuji na nutnost co možná nejmenšího znečištění povrchu dlažby od spárovací hmoty. I minimální zbytky spárovací hmoty je třeba okamžitě začistit.

Doporučujeme využít spárovací hmotu v odstínu spíše bližším k barvě dlažby, což sníží riziko znečištění a pracnost čištění.

Správná odolnost plochy proti vlivu zamrzání vody bude zajištěna pouze tehdy, bude-li dlažba celoplošně uložena do stavebního lepidla naneseného v optimální tloušťce pomocí zubaté stěrky. Pokud pod dlažbou vzniknou kaverny, bude zde riziko hromadění vody a odmrzání v zimě i tehdy, provedete-li správné zaspárování.

I když musíme poznamenat, že betonová plošná dlažba je díky svým charakteristickým vlastnostem, váze atd. vůči tomuto riziku velmi odolná a i v případě drobného nahromadění vody je možnost odmrznutí velmi malá, zejména v porovnání s keramikou apod..

Napsat komentář