Jak správně nalepit vinyl

Jak správně nalepit vinyl


Lepení vinylové podlahy není jednoduchá práce. Vyžaduje zručnost, zkušenosti a dodržování správného postupu. Našim zákazníkům obvykle doporučujeme, aby realizaci svěřili odborníkovi, zkušenému podlaháři!!! Ale pro ty, kteří se do toho chtějí pustit sami, jsme připravili srozumitelný návod. Co všechno budete potřebovat?
Začneme potřebným materiálem: vinylové lamely, lepidlo, přechodové profily, brusný papír, šrouby, lepicí páska, soklové lišty, hloubkový penetrační nátěr, tekutý tmel a hmoždinky.
Z nářadí si připravte k ruce: pracovní rukavice, hladicí lžíci, excentrickou brusku, trapézovou čepel, malířský váleček, vrtačku, tužku, hákovou čelel, chránič kolen (případně něco na podložení kolen), šroubovák, pravítko, vrták, pokosovou pilu, dláto, kladivo, plochý či kulatý
štětec, štípací kleště, malířskou tkaninu, míchadlo, špachtle, metr, kobercový nůž, ostnatý
válec, značkovací šňůru a teleskopické prodloužení.

Připravte si podklad

Pokud pokládáte podlahu na anhydritový, anebo cementový podklad, musíte použít nivelační hmotu. Po její aplikaci a vyschnutí podlahu pečlivě obruste, vysajte prach a nenaste základní penetrační nátěr pro přípravu na lepení. Pokládat můžete i na dřevěnou podlahu typu Durelis desky, ale tyto musí být pevné, dokonale rovné a beze spár. Pozor: Lepený vinyl nikdy nepokládejte na PVC, linoleum, kaučuk, laminát nebo koberec.
Pokládka se vám nepovede.

6 kroků pokládky podlahy

1. Vypočítejte si potřebné množství materiálu
Pro přesný výpočet změřte délku místnosti krát šířku místnosti, včetně výklenků. Na prořez počítejte přibližně 10 %. Vinylové lamely nechte v místnosti aklimatizovat alespoň 2 dny před samotným nalepením, aby se přizpůsobily klimatu místnosti. S nalepováním začínejte vždy od dveří, jelikož se jedná o hlavní pohledový směr. Napněte značkovací šňůru v pravém úhlu směrem od středu místnosti k protilehlé
stěně. Abyste nemuseli mít celou dobu šňůru napnutou, vyznačte si pomocnou čáru.

2. Lepte podle šipky
Na zadní straně lamely najdete vyznačenou šipku, která ukazuje směr lepení. Vždy vám všechny šipky musejí směřovat stejným směrem. Naneste doporučené lepidlo v doporučené gramáži a začněte dle pokynů výrobce lepidla lepit podlahovinu.

3. Pokračujte další řadou
Aby se vám lépe dodržel rovný průběh, pokračujte další řadou hned vedle. Druhou lamelu nalepte v jedné třetině v předsazení oproti první lamele. Automaticky tak vytvoříte předsazenou spáru.

4. U protilehlé stěny
Na konci řady položte lamely v zarovnání ze všech stran k naposledy položené lamele. Následující lamelu položte jako šablonu navrch a zasuňte ji cca 2 mm ke stěně. Nařízněte střední ze tří lamel a poté ji přelomte. Nyní by měla dokonale zapadnout do mezery.

5. Lamelu z posledního kroku nalepte na začátek nové řady
Zbylá část lamely z jedné řady vždy automaticky začíná řadu novou. Výjimka platí pouze pro radiátory a jiné výklenky či pevně zabudovaná zařízení. U nich použijte vždy novou lamelu, ve které naříznete jednotlivá místa řezů z horní strany a zlomíte je podél čar. Před samotným nalepením vždy zkontrolujte, zda vám vše perfektně sedí, nebo to je třeba upravit. Poté stáhněte fólii na zadní straně a nalepte přířez. U radiátorových trubek přeneste přesnou polohu otvorů na lamelu, vyvrtejte za pomoci Forstnerova vrtáku a zvolte o něco větší průměr otvoru, aby se vám dařilo lamelu lépe zasadit. Nařízněte si můstky mezi otvory tak, aby se lamela dala vyhrnout nad trubky.

6. Zkraťte a nalepte poslední lamely
Pokud vám zbydou zabalené balíky s lamelami, musíte si je nechat do zásoby pro případ poškození lamel.

Dokončení celé podlahy

● Pomocí pokosové pily uřízněte soklové lišty do vnějších a vnitřních rohů v úhlu 45° a jejich jednotlivé úseky přišroubujte na stěnu. Vyznačte si vnější otvory na šrouby asi 5 cm od konců. Mezi jednotlivými šrouby zachovávejte odstup asi 50 cm.
● Po vyznačení položte soklové lišty na podložku a vyvrtejte do nich otvory. Poté je umístěte ke stěně a lehce skrze otvory provrtejte stěny. Položte lištu na stranu a ve stěně vyvrtejte otvory na hmoždinky. Po nasazení hmoždinky můžete lišty přišroubovat. Na závěr přišroubujte přechodový profil. Tipy pro realizaci s podlahovým vytápěním Teplota potěru nad podlahovým topením a pod vinylovou podlahou by nikdy neměla překročit 28 stupňů Celsia. Topení by mělo být den před pokládkou a den až tři dny po pokládce (dle typu použitého lepidla) vypnuté. Poté ho můžete postupně uvádět do provoz a každý den zvyšovat asi o 1 stupeň. Pokud byste chtěli s realizací poradit nebo potřebovali doporučit zručného podlaháře, obraťte se na naše specialisty v podlahovém studiu Supellex v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

Komentáře jsou u tohoto článku zakázány