Betonové průmyslové podlahy

Betonové průmyslové podlahy

Průmyslové betonové podlahy jsou struktury, které tvoří pevný podklad všude tam, kde potřebujete zajistit maximální stabilitu.

Nejčastěji se průmyslové podlahy využívají ve výrobních provozech, továrnách, skladech nebo také dílnách.

Průmyslová betonová podlaha je monolitická podlaha, do jejíhož povrchu je vpravena prášková směs obsahující tříděná tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické přísady. Minimální tloušťka průmyslové podlahy je 80 mm, doporučuje se však tloušťka v rozmezí 100–120 mm. Průmyslová betonová podlaha menší tloušťky, musí být pomocí kotev a spojovacího můstku spřažena se stávající betonovou konstrukcí.

Pro životnost betonové podlahy je velmi důležitá také izolace proti vodě. Nejčastěji se používají hydroizolace typu HDPE nebo LDPE, které podlahu chrání proti spodní vlhkosti.

Oddělí-li se budoucí vrstva podlahy od vrstvy stávající pouze kluznou fólií, nemusí být betonové podlahy dostatečně chráněné před vlhkostí a jejich životnost se tak snižuje.

Pokud se již v místě budoucí nové podlahy nachází jiná podlaha, je třeba stávající vrstvu oddělit alespoň kluznou fólií (tloušťka cca 0,05 mm) nebo lépe použít hydroizolace HDPE nebo LDPE. Nyní můžeme začít pokládat samotnou podlahu. Betonová směs (budoucí průmyslová podlaha) třídy min. B25 se rozprostře v požadované ploše.

Betonové podlahy se pro vyšší odolnost vyztužují různými způsoby. Vznikají tak pancéřové průmyslové podlahy, které se vyznačují vysokou odolností, pevností a dlouhou životností.

Armování probíhá klasickou cestou tedy pomocí armovacích KARI sítí nebo je tu nová možnost použití drátkování. Drátkování spočívá v rozmístění ocelových drátků do celého objemu průmyslové podlahy. Ocelové drátky významně zvyšují pružnost betonové podlahy a zabraňují vzniku mikrotrhlinek. Výsledkem jsou vysoce odolné drátkobetonové podlahy. Armování lze provést oběma technikami nebo je možné je i navzájem kombinovat.

Jakmile je dokončeno armování, povrch průmyslové podlahy se pomocí laserového nivelačního přístroje zniveluje. Celý povrch budoucí průmyslové podlahy je dále zvibrován plovoucí vibrační latí.

Kvalitní plošné vibrování průmyslové podlahy je pro její budoucí vlastnosti nesmírně důležité.

U špatně vibrované průmyslové podlahy vystupuje na povrch průmyslové podlahy drátková výztuž, což omezuje životnost průmyslové podlahy.

Do částečně zavadlého povrchu průmyslové podlahy se vsype suchá směs budoucí pancéřové podlahy (Fortedur 1020 s plnivy ze slinutých oxidů). Pro kvalitní povrch průmyslové podlahy může být použit také posyp řady PANBEX určený speciálně pro průmyslové podlahy.

Po aplikaci vsypového materiálu následuje proces hlazení, který je mnohonásobně opakován strojními rotačními hladičkami.

Proces hlazení zajišťuje vysoký stupeň konečné mechanické úpravy průmyslové podlahy. Pancéřové podlahy tak dostávají finální podobu.

Bezprostředně po dohlazení je aplikován ošetřující a vytvrzující penetrační postřik (Fortecoat 1425), který zvýší mechanické vytvrzení povrchové vrstvy průmyslové podlahy, sníží nasákavost, zajistí neprašnost a zabrání přeschnutí nášlapné vrstvy průmyslové podlahy. Proces probíhá nepřetržitě cca 40 hodin. V několika budoucích hodinách či dnech (v závislosti na klimatických podmínkách) je prováděno dilatování pomocí bezprašného řezání čerstvého betonu. Dilatace průmyslové podlahy probíhá většinou v rastrech nosných sloupů.

Kraje průmyslové podlahy se dořežou ruční elektrickou pilou. Vzniklé dilatační spáry průmyslové podlahy se vyčistí průmyslovým vysavačem a utěsní trvale pružným tmelem (cca do 21 dnů po betonáži).

Tím je pokládka průmyslové podlahy dokončena, nyní bude třeba ji nechat zrát 21–28 dnů. Po uplynutí této doby může být průmyslová podlaha plně zatížena.

 

Napsat komentář