Aplikační postup lepení dřevěné podlahy s elastickým lepidlem Ceresit

Aplikační postup lepení dřevěné podlahy s elastickým lepidlem Ceresit

Ceresit P 675 Elast je jednosložkové speciální elastické lepidlo.

Toto lepidlo je určeno pro lepení vícevrstvých dřevěných podlah s unikátní patentovanou technologií Flextec®.

Lepidlo Ceresit P 675 Elast, představuje moderní a pro uživatele ideální alternativu běžných polyuretanových lepidel - elastické lepení zmenšuje napětí ve smyku a tím dlouhodobě zamezuje působení tahových sil na podklad.

Originální a prémiová technologie Flextec® byla vyvinutá v rámci vývoje firmy Henkel a její výhody odpovídají základním pilířům dlouhodobé strategie značky Henkel – nabízet vysoce inovační výrobky ohleduplné k životnímu prostředí a k zdraví lidí.

Lepidlo je ceněno díky svým unikátním aplikačním vlastnostem - kromě již zmiňované ochrany podkladu před smykovou silou je to dlouhodobá vynikající pevnost spoje a dlouhodobé elastické spojení. Pro většinu podkladů není nutné použití penetrace, lepidlo je velmi dobře zpracovatelné, šetrné k pokožce, nešpiní, skvrny se lépe odstraňují a neobsahuje rozpouštědla a vodu.

Příprava podkladu, před použitím lepidla Ceresit P 675 Elast.
Při použití dřevěných podlahových krytin je třeba mít na paměti, že se jedná o přírodní materiál, který má tendenci smršťovat se nebo roztahovat. Z toho vyplývají zvýšené požadavky na kvalitu podkladu. Především je třeba vyvarovat se dutinám či nerovnostem.

Podklad musí být proto před zahájením kladení rovný, trvale suchý, bez trhlin a separačních prostředků, pevný v tahu a tlaku. Cementové potěry v požadované kvalitě není potřeba ve většině případů ošetřovat penetrací. Anhydritové podklady a anhydritové potěry se doporučuje zbrousit (zrnitost 16) a vzniklý prach odsát.

Staré podklady a potěry z litého asfaltu je třeba po mechanických úpravách ošetřit epoxidovým nátěrem (vlhkostní uzávěra) nebo rychle tuhnoucím polyuretanovým penetračním nátěrem.

Nenasákavé a hladké povrchy, např. keramické dlaždice nebo teraco podlahy, je třeba důkladně očistit vhodným čisticím prostředkem a případně i přebrousit. Nerovnosti podkladu se doporučuje vyrovnat vyrovnávacím materiálem, který se nanese v tloušťce minimálně 2 mm.

Lepení podlahových prvků lepidlem Ceresit P 675 Elast.
Když je podklad vhodně připraven, lze přistoupit ke kladení dřevěných podlahových prvků. Nejdříve se několik podlahových prvků spojí dohromady. Je třeba se ujistit, že všechny díly k sobě dobře přiléhají.

Sestavený díl se opatrně položí na podlahu. Na podlaze se označí tužkou umístění dílů na podlaze. Po označení místa uložení podlahového prvku se celý zvedne, aby bylo možné na podklad nanést vrstvu lepidla.

Doporučuje se použít speciální jednosložkové elastické lepidlo. Lepidlo pastovité konzistence se může nanášet přímo z plastové nádoby. Podle druhu parket se lepidlo nanáší rovnoměrně na podklad pomocí zubové stěrky.

Nanáší se jen takové množství, které je možné pokrýt krytinou ještě před vytvrzením. Při nanášení lepidla je třeba zabránit potřísnění hran krytiny. Díly se kladou do naneseného lepidla a jejich přitlačením na podlahu se dosáhne pevné spojení.

Vždy se začíná klást od stěny. Důležité je, aby prvky nebyly přiraženy těsně na stěnu. Zabrání se tím deformaci nebo vzniku netěsností. Optimální vzdálenost od stěny je 10 mm. Mezi podlahový prvek a stěnu je proto vhodné vkládat klíny.

Ihned po uložení třeba distanční klíny odstranit. Další podlahové prvky se spojují postupně. Následně se podlahový prvek důkladně přitlačí na podlahu. Tímto způsobem se pokračuje až do pokrytí celé plochy místnosti. Během kladení podlahy, jakož i 24 hodin po uložení, je třeba zabránit chození po podlaze.

Vlhkost dřeva se přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti, proto by se měly dřevěné podlahové dílce lepit za takových podmínek, které jsou co nejvíce podobné dlouhodobým klimatickým parametrům dané místnosti.


1. První sestava prvků
Několik dřevěných podlahových prvků se spojí. Všechny díly musí dobře přiléhat. Sestava se položí opatrně na podlahu.


2. Vyznačení polohy uložení
Tužkou se na podlaze vyznačí umístění stavebních prvků. Prvky se nesmí klást těsně ke stěně. Doporučuje se dodržet vzdálenost od stěny 10 mm.


3. Příprava lepidla
Sestavený díl se zvedne a přemístí tak, aby se dalo na vyznačenou plochu nanést lepidlo. Je vhodné použít jednosložkové speciální lepidlo, určené pro lepení dřevěných podlah. Lepidlo je ve formě pasty připravené k okamžitému použití a může se nanášet přímo z plastové nádoby.


4. Nanesení lepidla
Lepidlo se nanese v rovnoměrné vrstvě zubovou stěrkou. Nanese se jen takové množství, které bude možné během otevřené doby před vytvrzením lepidla pokrýt parketami.


5. Nalepení první sestavy
Podlahové prvky s perem a drážkou se začínají klást od stěny. Mezi stěnu a podlahové prvky se uloží distanční klín, kterým se dosáhne požadované odsazení 10 mm. Samotný prvek se položí do lepicího lože a důkladně se přitlačí. Třeba zabránit přetečení lepidla na hrany.


6. Další vrstva lepidla
Lepidlo se nanese na další ohraničenou plochu místnosti tak, aby nebyla překročena otevřená doba lepidla před nalepením podlahových prvků.


7. Další řada prvků
Další díly se spojují podle typu zámku. Následně se podlahový prvek důkladně přitlačí na podklad s naneseným lepidlem. Během lepení a minimálně 24 hodin po pokládce je třeba zabránit pohybu po podlaze.


8. Dostatečné množství lepidla
Dostatečná tloušťka lepicí vrstvy se zajistí použitím vhodných zubových stěrek. Na lepení vícevrstvých dřevěných podlah do délky 1 200 mm je vhodné ozubení B 11, na lepení velkých formátů ozubení B15.


9. Podlahové lišty
Ihned po nalepení podlahových dílců se odstraní distanční klíny. Následně se po uplynutí ochranné lhůty (minimálně 24 hodin) se mohou začít lepit podlahové lišty. Na zadní stranu podlahové lišty se nanese montážní lepidlo.


10. Nalepení lišt
Podlahová lišta se pevně přitlačí na stěnu tak, aby se vytvořil co nejpevnější spoj.

Co budete potřebovat:

Jednosložkové elastické lepidlo
Ceresit P 675 Elast
spotřeba: od 850 do 1 300 g/m2 (podle ozubení), plastová nádoba, 18 kg

Epoxidový penetrační nátěr
Ceresit R 755
spotřeba: přibližně 300 g/m2 (jeden nátěr), kovová nádoba, 7 kg (dvě složky)
nebo

Rychletuhnoucí polyuretanový penetrační nátěr
Ceresit R 740
spotřeba: přibližně 80 až 120 g/m2 (jeden nátěr), plastový kanistr, 12 kg

Parketové prvky
Podlahová lišta
Montážní lepidlo
Nářadí a pomůcky
tužka
kladivo
přímočará pila
rukavice
zubová stěrka:
ozubení B 11 – hloubka mezery mezi zuby 5 mm, šířka mezery mezi zuby 6 mm, šířka hlavy zubu 8 mm
ozubení B 15 – hloubka mezery mezi zuby 6,5 mm, šířka mezery mezi zuby 5,5 mm, šířka hlavy zubu 7 mm
distanční kliny
aplikační pistole na montážní lepidlo

Henkel ČR, spol. s r.o.

Napsat komentář