Anhydritové podlahy CEMIX

Anhydritové podlahy CEMIX

Anhydritová podlaha je ideálním podkladem pro pokládku většiny druhů podlahových krytin.

Hlavním důvodem a zároveň jednou z výhod tohoto samonivelačního, vyrovnávacího potěru je dokonalá rovinatost.

Většina výrobců podlahových krytin, požaduje rovinatost podkladu pro pokládku podlahové krytiny s maximální tolerancí do 2 mm a to anhydrit dokáže. Další výborná vlastnost anhydritového potěru je výborná tepelná vodivost, která je přátelská pro podlahové topení. Nakonec je třeba uvést i fakt, že anhydritová podlaha vyniká vysokou pevností v tlaku a tím přispívá k velmi dobré únosnosti pro podlahové konstrukce.

Anhydritová podlaha se při vysychání nijak nedeformuje a je pochozí již po 24 hodinách od aplikace.

Společnost LB Cemix, s.r.o. vytvořila video s postupem aplikace, kterým neopovrhnou jak profesionálové, tak i řemeslníci, kteří si chtějí anhydritové podlahy aplikovat svépomocí.

Zdroj Youtube.com - LBCemix

Anhydritový samonivelační potěr je vyráběn a na stavby dodáván v podobě sypké směsi, která po smíchání s vodou vytvoří hmotu správné konzistence. Kontrola konzistence je prováděna pomocí zkoušky s rozlivným kuželem. Což je 60 mm vysoký kužel s horním vnitřním průměrem 70 mm a dolním vnitřním průměrem 100 mm.

Tento rozlivný kužel je při zkoušce konzistence postaven na rovné a hladké podložce a je naplněn anhydritovou směsí. Po zvednutí kužele z podložky se optimálně připravená směs anhydritu rozteče do tvaru koláče o průměru 230 - 250 mm.

Samotná aplikace anhydritového potěru musí probíhat při správných teplotách, které jsou v rozsahu od +5°C do +30°C a tato teplota platí jak pro směs, tak i pro podklad a prostředí ve kterém je anhydritový potěr aplikován. Nakonec je důležité vědět, že toto rozmezí teplot je potřebné udržet i dalších 7 dní po aplikaci.

Pokud se jedná o aplikaci v letním období, tak je v případě překročení teplot aplikaci provádět ve večerních, anebo také nočních hodinách a prostory řádně vyvětrat, aby se ochladil jak podklad, tak i prostředí aplikace.

Anhydritový potěr je nanášen rovnoměrně a výrazně se nedoporučuje aplikace na jedno místo a rozhrnování směsi po ploše. S aplikační hadicí, přesněji s jejím ústím se pohybujte těsně nad povrchem hladiny a směs nanášejte rovnoměrně postupně po celé ploše podlahy. V případě aplikace na separační fólie je třeba nanášet anhydrit po směru přesahů jednotlivých pruhů fólie, aby směs nezatékala pod fólie.

Úprava potěru je prováděna po aplikaci pomocí pěchovací tyče, která směs nejen že zarovná, ale i odvzdušní. Úpravu provádějte nejprve v jednom směru pomocí krátkých vibračních pohybů a poté v kolmém směru opět pomocí vibrace je jemně zarovnán ve své horní polovině celkové tloušťky.

Pokud je aplikace anhydritu prováděna na podlahové topení, tak se postupuje obdobně jako bez podlahového topení, ale předpokladem je fixace topení do podkladu. V případě volně loženého podlahového topení, nebo rizika uvolnění fixace z podkladu je třeba anhydrit aplikovat ve dvou vrstvách. Nejprve do 2/3 trubek podlahového topení, tím se topení v podstatě zafixuje a další den, kdy je plocha pochozí se aplikuje druhá vrstva anhydritu. Tato vyrovnávací vrstva musí končit nejméně 35 mm nad segmentem podlahového topení.

V prvních 48 hodinách je třeba čerstvě aplikovaný anhydrit chránit před sálavým teplem z případných topidel, která se běžně používají na stavbách a je také třeba zabránit průvanu a veškerým otřesům. Nejvhodnější volbou je zastavit veškeré práce, které by mohly poškodit anhydrit na požadovaných 48 hodin. Také dávejte pozor na rosný bod, který by mohl v případě odkapávání vody z kovových konstrukcí kapat na povrch aplikovaného anhydritu.

Po zmíněných 48 hodinách lze započít s intenzivním větráním prostor, ve kterých je anhydrit aplikován. Povrch anhydritu ničím nezakrývejte, ani lokálně, nic na něm nenechávejte. Tím byste zabránili rovnoměrnému vysychání.

Potěr z anhydritu lze používat jako pochozí po 24 hodinách a třetím dnem je dosaženo 75% vlastností, které anhydrit nabízí. Nicméně plochu nezatěžujte více nežli je třeba, myslí se tím lehká stavební technika a podobné zatížení, jako jsou stavební kolečka, skladování stavebního materiálu apod. Pozor na pády břemen a předmětů, které by mohly povrch anhydritu a nejen tento poškodit.

Anhydritový potěr vysychá v případě ideálních povětrnostních a vlhkostních podmínek a tl. 40 mm rychlostí 10 mm za týden. Za ideální teplotu se považuje 20°C a vlhkost relativního vzduchu 50%. Pokud je celková tloušťka vyšší, tak každých 10 mm navíc prodlužuje vysychání anhydritu o 2 týdny navíc. Příklad: 40 mm tl. 4 týdny a oproti tomu 60 mm tl. trvá vysychání už 8 týdnů.

Pokud je aplikace anhydritu prováděna na podlahové topení, lze proces vysychání do jisté míry pomocí podlahového topení urychlit. Pomocí řízeného náběhu topení v podlaze a to počínaje 7 dnem od aplikace a počáteční teplota topení musí být maximálně 25°C a musí se takto udržovat 3 dny. Po 3 dnech následuje zvýšení teploty topení na 35°C a každý další den o dalších 10°C až do maximální teploty 55°C. Celkem 4 týdny se pak tato teplota udržuje a po 4 týdnech se snižuje teplota každý den o 10°C až na 20°C.

Ještě je třeba dodat, že anhydrit je vhodný pro všechny běžné podlahoviny jako podkladní plocha, ale před aplikací podlahové krytiny povrch anhydritu lehce zbruste. Zbroušení anhydritu provádějte cca 3 týdny od aplikace. Následně se povrch vysaje, zbaví prachu a penetruje. Takto je zajištěna maximální přídržnost všech zejména lepených podlahovin, také dlažeb.

Anhydrit je výborný podklad pod podlahové krytiny, ale je třeba dodržet veškeré požadované aplikační postupy a pravidla.

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

Napsat komentář